Obsah

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města.

Jedná se o údržbu lokality Březová a části lokality Drahy v k.ú. Brumov (ruční pokosení, shrabání, odnesení a zlikvidování travní hmoty a vyřezaných náletových dřevin a jejich likvidace z lokality).
Zájemci o výkon uvedených prací musí vlastnit příslušné technické vybavení a mít potřebná osvědčení k této činnosti.

Vyzýváme proto zájemce, aby své písemné nabídky podali v termínu  do  31. 3. 2011.

Nabídka bude obsahovat :
Identifikační údaje uchazeče, IČO, kopii živnostenského listu nebo osvědčení, číslo účtu, nabídkovou cenu na sjednaný rozsah prací.
Bližší informace zájemci obdrží na MěÚ Brumov-Bylnice v kanceláři č. 309 nebo případné dotazy volejte na tel. 577 305 119.


Správní odbor Městského úřadu


Vytvořeno: 1. 3. 2011
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin