Obsah

VÝZVA MĚSTA ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU V MAJETKU MĚSTA

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice bude v rámci dotačního Programu péče o krajinu ČR, Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti zabezpečovat údržbu vybraných lokalit ve vlastnictví města.

Jedná se o údržbu lokality Březová a části lokality Drahy v k.ú. Brumov (ruční pokosení, shrabání, odnesení a zlikvidování travní hmoty a vyřezaných náletových dřevin a jejich likvidace z lokality).

 

Zájemci o výkon uvedených prací musí vlastnit příslušné technické vybavení a mít potřebná osvědčení k této činnosti.

 

Vyzýváme proto zájemce, aby své písemné nabídky podali v termínu do 31. 3. 2014.

 

Nabídka bude obsahovat :

Identifikační údaje uchazeče, IČO, kopii živnostenského listu nebo osvědčení, číslo účtu,  nabídkovou cenu na sjednaný rozsah prací.

Bližší informace zájemci obdrží na MěÚ Brumov-Bylnice v kanceláři č. 309 nebo případné dotazy volejte na tel. 577 305 119.

 

 

 

 

MěÚ Brumov-Bylnice, správní odbor


Vytvořeno: 3. 2. 2014
Poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:48
Autor: Správce Webu