Obsah

Základní informace k vyhlášenému programu „Zelená úsporám“

Typ: ostatní
Ve sdělovacích prostředcích v první polovině dubna proběhla zpráva o schválení programu „Zelená úsporám“, na kterou reagovalo velké množství občanů našeho města i okolních obcí s dotazy na sdělení podrobných podmínek pro získání dotací na zateplení rodinných domů.
Protože Město Brumov-Bylnice není garantem administrace ani organizační složkou oprávněnou přijímat žádosti do tohoto programu, podáváme tímto pouze základní informace pro občany, kteří mají zájem o čerpání finančních prostředků z vyhlášeného programu.


Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Požádat o podporu lze na Krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo na pobočkách pověřených bank (seznam je uveden na pracovištích SFŽP ČR). Pro náš region sídlí Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR na adrese tř. Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín. Kontaktní telefon: + 420 577 690 486, Fax: + 420 577 222 762,
e-mail: rmachova@sfzp.cz webové stránky- http://www.sfzp.cz.
 Podporovaná opatření v rámci programu Zelená úsporám jsou následující:


A. Úspory energie na vytápění
A1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)
B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C3. Instalace solárně-termických kolektorů
D.   Dotační bonus za vybrané kombinace opatřeníO dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní (kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009).
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách programu: www.zelenausporam.czProgram Zelená úsporám - příručka pro žadatele o podporu.pdf (709 kB)


Miroslav Froněk, správní odbor MěÚ
zpracováno s využitím podkladů SFŽP ČR
 


Vytvořeno: 15. 4. 2009
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin