Obsah

ZPŘÍSNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PŘEHLEDNĚ

Typ: ostatní
Aktualizováno ve středu 21.10.2020

ns

S ÚČINNOSTÍ OD 22. ŘÍJNA od 6:00 h DO 3. LISTOPADU do 23:59 h

 - ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA  ÚZEMÍ ČR - 
s výjimkou:
 • cesty do zaměstnání
 • nezbytné cesty za rodinou
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či jinou osobu
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 • výkonu povolání
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
 • cesty za účelem vycestování z České republiky
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova
 • cesty zpět do místa svého bydliště;
VLÁDA ČR DÁLE NAŘIZUJE:
 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné (výjimky viz usnesení vlády)
VLÁDA ČR OMEZUJE:
 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY ČR K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

 

- OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB - 

VLÁDA ČR ZAKAZUJE:

 • maloobchodní prodej, prodej a poskytování služeb v provozovnách - výjimky viz. usnesení níže
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb - výjimky viz usnesení
 • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
 • poskytování ubytovacích služeb - výjimky viz usnesení
 • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • dále pak koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, poutě, kongresy, veletrhy,  herny, kasina, sportoviště, bazény a koupaliště, zoo, muzea, hrady, zámky - více viz usnesení

Pravidla a omezení provozu provozoven stravovacích zařízení a činnosti nákupních center - blíže viz usnesení vlády

USNESENÍ VLÁDY ČR - OMEZENÍ OBCHODU A SLUŽEB

 

- OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - 

V čem spočívá a jaká omezení nařídila Vláda ČR úřadům se dočtete v usnesení Vlády ČR - viz níže

USNESENÍ VLÁDY ČR - ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍ ORGÁNY

S ÚČINNOSTÍ OD 21. ŘÍJNA 2020 DO ODVOLÁNÍ

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa): 

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy, 
 • na nástupištích, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

(výjimky viz Mimořádné opatření MZČR)

Školy a školská zařízení

 • zákaz osobní přítomnosti žáků na základních, středních i vysokých školách od 14. října do 1. listopadu 2020 (výjimky viz usnesení - krizové opatření pro školy)

krizové opatření pro školy

 

Sociální služby

 • omezení provozu pouze na základní činnosti. Z důvodu minimalizace nákazy pracovníků terénních sociálních služeb budou jejich klienti povinni nosit roušky a stejně tak budou pečovatele informovat o případných zdravotních rizicích.
 • Zákaz vycházení pro klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (více viz tisková zpráva MPSV ČR)

Tisková zpráva MPSV ČR

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE SE DOZVÍTE Z TISKOVÉ ZPRÁVY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY:  Celé znění tiskové zprávy VLÁDY ČR

********

STÁHNĚTE SI APLIKACI MOBILNÍ ROZHLAS DO SVÝCH TELEFONŮ A MĚJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MĚSTA VŽDY PO RUCE

mr

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 10. 2020
Poslední aktualizace: 21. 10. 2020 16:32
Autor: Mgr. Hana Schnarr