Obsah

Fotokopie archivních dokumentů

.

Na fotografii první z leva: Ester Forgáčová potvrzuje cechovní artylkuly soukeníkům ve Valašských Kloboukách, 1650.; Josef Iléšhazy postupuje grunt v Lipině Mikuláši Trchalíkovi, 1737.; jmenování ryt. Hugo Mannera čestným Občanem, 1890.; list domovský; Účet od Františka Jedličky