Obsah

Historie knihovny

1869
založení čtenářského spolku Sušil, po čtenářském spolku byla v Brumově a v Bylnici uvedena do provozu veřejná obecní knihovna, která byla později přejmenována na místní lidovou knihovnu
1967
založení městské knihovny s pobočkami v brumovské a bylnické části města
1969  
městská knihovna působí jako knihovnické středisko
1970
sloučení závodních a lidových knihoven do jednotné sítě a přestěhování do nové budovy závodního klubu (nyní kulturní dům), kde knihovna doposud sídlí
1993
zahájena automatizace knihovny
1994
zrušení poboček v brumovské a bylnické části města
1999
zahájení automatizovaného výpůjčního systému
2001
přechod na KP-systém
2002
zrušen okresní systém knihoven, zřizovatelem knihovny se stává Město Brumov-Bylnice a obecní knihovny Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota přechází pod jednotlivé obecní úřady
2003
spuštění webových stránek knihovny
2006
přechod na  knihovnický systém KpWin SQL
2007
knihovna rozšířena o prostory výstavního sálku - studovna
2009
na webových stránkách zpřístupněn on-line katalog    
2012
spuštění nových webových stránek knihovny
2017
zrušení pobočky ve Svatém Štěpáně
2022
přechod na knihovnický systém Verbis a nový katalog Portaro
2023
zahájeno půjčování e-knih
2024
zahájeno půjčování audioVýpůjček