Obsah

František Moravčík, národopisný pracovník

* 18. května 1895 Brumov, + 20. dubna 1967 Brno

František Moravčík

Vyrostl jako nejmladší potomek v rodině drobného zemědělce v Brumově, proto si jeho matka přála, aby se stal knězem. Tak se dostal na Klasické gymnázium v Uherském Hradišti, hned po maturitě v roce 1915 narukoval na čtyři roky na jižní frontu první světové války, kde utrpěl velmi těžké zranění oka. Válečné zážitky ho po návratu z fronty odvedly od původně plánovaného povolání kněze, vstoupil tedy do poštovní služby ve Zlíně a později v Olomouci. Trvale zakotvil na nádražní poště v Brně, kde byl po léta spolupracovníkem, důvěrným přítelem a nakonec nástupcem Petra Bezruče ve funkci poštovního ředitele, kterou vykonával až do svého odchodu na odpočinek. V roce 1946 se spolu s Čeňkem Kramolišem a Vlastou Fialovou zasloužil o založení Valašského krúžku v Brně, jemuž věnoval svůj volný čas a v němž dlouhou řadu let vykonával funkci starosty.  Byl ve stálém osobním nebo písemném styku se všemi národopisnými pracovníky na Valašsku. Jako člen redakčního kruhu se výrazně podílel na vydávání časopisu Naše Valašsko a později Valašsko, v nichž publikoval výsledky svých výzkumů, věnovaných starým hospodářským formám na jižním Valašsku, stejně jako v časopisech Podřevnicko a Národopisné aktuality. Jeho život skončil velmi náhle - v zamyšlení přecházel ulici a byl zachycen rychle jedoucí tramvají, těžkému zranění podlehl.