Obsah

Jan Jiří Ignác Středovský, spisovatel, historik a panslavista

* 16. dubna 1679 Brumov, + 18. srpna 1713  Pavlovice u Přerova

Jan Jiří Ignác Středovský

Narodil se na hradě Brumov, kde byl jeho otec Melichar obročím a později správcem brumovského panství. Již v necelých deseti letech osiřel, zůstal mu však ještě strýc z otcovy strany. Otec, děd i praděd byli písmáci. Po absolvování české obecné školy v Brumově nastoupil na jezuitské gymnázium v Uherském Hradišti. Snad církevní prostředí gymnázia a brzká smrt otce přispěly k tomu, že se rozhodl pro kněžskou dráhu. Po absolvování gymnázia pak studoval dva roky filozofii ve Vídni a další čtyři roky bohosloví v Olomouci, kde byl 10.6.1702 vysvěcen na kněze. Nejdříve působil jako zámecký kaplan u svého příznivce hraběte Jiřího Frydricha z Oppersdorfu v Dřevohosticích, ale už v lednu 1703 byl jmenován knězem v Pavlovicích u Přerova, kde působil až do své předčasné smrti a je zde také pochován.Už v mládí prý projevoval výrazné spisovatelské nadání a sklony k historii, otec ho vychoval ve slovanském duchu a prostředí jezuitského gymnázia také přispělo k jeho nadšení pro českou historii a myšlenky slovanské vzájemnosti, stává se z něj proto pilný spisovatel a plodný badatel na poli moravských dějin a často byl proto nazýván "moravským Liviem". Sbíral také staré kroniky, zápisy, listiny a rukopisy. Jeho spisy však nemají velkou vědeckou hodnotu, neboť neváhal pomíchat historická fakta s nepodloženými myšlenkami. Jeho dvě největší díla, jedenáctidílná Apographa Moraviae sive Copiae variarum litterarum (Opisy rozličných moravských listin) a pětidílná Caementa historica sive Apparatus pro conficiendis universalibus Moraviae chronicis (Historické stavebniny neboli nástroje k napsání celkových moravských dějin), se však dochovala pouze v rukopisech, které jsou uchovány v bývalé arcibiskupské knihovně v Kroměříži. Dílo Rubinus Moraviae bylo původně dílem holešovského faráře Ondřeje Eustacha Schwarz, kterému ho cenzura nedovolila vydat, Středovský tedy dílo přepracoval a vydal pod svým jménem. V roce 1992 byla na farním úřadě v Brumově odhalena pamětní deska s jeho bustou, jeho jméno nese také jedna z ulic města.

Dílo:

Medicus domesticus  (Domácí lékař) (1701)

Mercurius Moraviae memorabilium (Hlasatel moravských památností) (1705)

Sacra Moraviae historia sive vita Sanctorum Cyrilli et Methudii genere civium Romanarum    (Posvátné dějiny Moravy neboli Život sv. Cyrila a Metoděje) (1710)

Rubinus Moraviae (Moravský rubín) (1712)