Obsah

Matylda Synková, politička a publicistka

* 9. března 1906 Brumov,  + 3. srpna 1949 Praha

Hilda Synková

Narodila se v rodině úředníka skláren a již v 19 letech vstoupila do politického života. Po absolvování obchodní školy nastoupila na místo úřednice v sidonské sklárně rodiny Schreiberů. V roce 1926 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později však byla propuštěna pro své zapojení do stávky dělníků  ve sklářské huti. Poté přesídlila do Prahy, kde se jí dostalo příležitosti plně rozvinout své organizační schopnosti ve funkcionářské práci v řadách KSČ a také v odborech. V roce 1934 se provdala za poslance KSČ Ottu Synka, s nímž politicky spolupracovala a který se o rok později stal členem Národního shromáždění. V roce 1939 byli oba zatčeni pro vydávání protihilterovských letáků, byla odsouzena k sedmi měsícům odnětí svobody. V roce 1941 byla se svým manželem zatčena znovu, její manžel byl 29. 9.1942 popraven nacisty a ona byla deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, v něm byla držena do konce 2. světové války. Po návratu do vlasti se znovu zapojila do funkcionářské činnosti, její práce byla na čas přerušena pobytem v sanatorním léčení, kdy se dostavily následky pobytu v koncentračním táboře. V letech 1946 - 1948 byla poslankyní Ústavodárného Národního shromáždění, kde pracovala jako členka sociálně politického a zdravotního výboru. 1.července 1949 byla jmenována zástupkyní ministra ochrany práce a sociální péče, jejím přičiněním byl přijat zákon na ochranu matek, měla také nemalou zásluhu na vybudování československého závodu na výrobu penicilinu. Její práci však přerušila náhlá smrt, v roce 1955 bylo pojmenováno náměstí města jejím jménem a v roce 2023 byla na budově radnice (dříve její rodný dům) odhalena nová pamětní deska na její počest.