Obsah

Milena Fucimanová, spisovatelka, překladatelka a lingvistka

* 28. února 1944 Praha
  www.milenafucimanova.wz.cz

Milena Fucimanová

V osmi letech se po smrti matky a novém sňatku otce přestěhovala se sestrou z Prahy k prarodičům do Brumova, kde také navštěvovala osmiletku. Po maturitě na jedenáctiletce ve Valašských Kloboukách pokračovala ve studiu na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), obor český a ruský jazyk. Po ukončení studia se vrátila do Brumova a začala učit na gymnáziu ve Valašských Kloboukách, kde působila 27 let. V roce 1991 se přestěhovala do Brna, kde vyučovala 9  let na Biskupském gymnáziu. V roce 1965 založila studentské divadlo poezie (později hudby a poezie) Agadir. Je členkou Obce spisovatelů a překládá z ruštiny, polštiny a němčiny.

Dílo:

Poezie:

Klíčení (kolektiv autorů) (1985)

Ábelovy děti (1989)

Tma - mléko do propasti vydojené (1994)

Stařeček kamelot (2002)

Co si myslí andělíček (2004)

Vzkazuju po chlebu (2004)

Devla, Devla! (kolektiv autorů) (2008)

Houslistka (2012)

Pohyblivý rok (2017)

Nezabíjejte toho krocana (2017)

Rút rozmlouvá s básníkem (2018)

Zápisy nejistot (2020)

Próza:

Akord dim (1998)

Obraziště (2000)

Tančila jsem v synagoze (2005)

Achnum (2005)

Denní menu (2009)

Hrnčířovy ženy (2011)

Klenba chleba (2013)

Cesty (2015)

Hnízda v octu (2020)

Učebnice:

Já, troufalá

Příprava k přijímacím zkouškám z jazyka českého

Dobrodružná výprava za velkými písmeny

Literatura pro 3. a 4. ročník střední školy

Sloh

Testy z jazyka českého, příprava k maturitě

Řeč a sdělení

Jak správně psát velká počáteční písmena v češtině