Obsah

Miroslav Kostka, akademický malíř a grafik

* 3. prosince 1924 Brumov+ 27. března 1988 Olomouc

Miroslav Kostka

Dětství prožil v Bratislavě, ale v roce 1939 se rodina přestěhovala do Olomouce. V letech 1941 - 1944 studoval na Průmyslové škole v Lutíně a současně se vyučil soustružníkem, po skončení války začal studovat na Státní grafické škole v Praze, ale studium ukončil v roce 1950 na Škole užité grafiky v Praze. Od roku 1950 až do roku 1972, kdy odešel na volnou nohu, byl zaměstnán jako výtvarník - návrhář a později ve vedoucích funkcích propagačních oddělení v několika podnicích v Prostějově a Olomouci. Počátky jeho malířské a kreslířské tvorby spadají do začátku 50.let, ve svém ateliéru v barokním premonstrátském kostele na Svatém Kopečku tvořil pod vlivem D.Martinelliho, studijně působil také v Itálii, Francii, Rakousku a Švýcarsku. Vytvořil cykly obrazů Znějící prostor, Koloběh času, Procitnutí krystalu, Ptačí pevnost, Ptáčata, Variace, Gony, Fáze a mnohá další, řada jeho obrazů se dochovala v soukromých sbírkách v Itálii a Německu. Inspiraci čerpal v oblasti makro- a mikrosvěta, nejčastějším objektem ztvárnění byly "elementy, částice hmoty, jádro" jako poznaná skutečnost. Svá díla tvořil na základě vztahu ke konstruktivní malbě a přesným geometrickým tvarům. Vystavoval nejenom v tehdejším Československu, ale také v Itálii a ve Francii.