Obsah

Kulturní dům Brumov-Bylnice

Družba 1188, Brumov-Bylnice, PSČ 763 31

telefon: 577 330 226,

mobil: 608 337 323

e-mail: kulturnidum@brumov-bylnice.cz

 

Něco málo informací z historie kulturního domu.

Zájmové, umělecké i politické nároky místních organizací, pořadatelů, ale hlavně umělců narůstaly a vznikala potřeba větších a zejména modernějších prostor, ale taktéž techniky pro kulturní aktivity ve městě. Po nemalém úsilí, za pomoci podniku MEZ Brumov a okolních podniků byl naprojektován a postaven mezi Brumovem a Bylnicí nový kulturní dům.

Slavnostní otevření tohoto objektu proběhlo 5. září 1970 za účasti všech zájmových složek ve městě, představitelů podniku
MEZ Brumov a tehdejšího Městského národního výboru.

Velké jeviště a krásný sál nabízí možnosti k vystoupení známých i začínajících umělců. Žáků základní i umělecké školy,  mateřské školy a taktéž seniorů s připravenými programy. Kulturní dům vytváří ideální zázemí pro divadelní představení nebo plesy.

Ze zájmových organizací se zde sdružují muzikanti místní dechovky Brumovjanka, pěvecký soubor Trávnica. Členky tohoto populárního souboru takéž tančí ve skupině Tetky mažoretky. Kulturní dům využívá místní Klub důchodců, Klub fotografů, ale také další organizace působící na území města. 

Přilehlé prostory sálu jsou využívány rovněž komerčně a to k pronájmům na pořádání kulturních a společenských akcí. 
Kulturní dům je možno taktéž využívat (pronajmout si) na rodinné akce. Dále na pronájmy prodejních akcí jednorázového charakteru, ale taktéž k pronájmům dlouhodobým.

Ve fotogalerii se můžete inspirovat výzdobou sálu na svatbu nebo oslavu - odkaz najdete zde:
 

Kulturní dům - Výzdoba prostor - svatba, oslava - Oficiální stránky Města Brumov-Bylnice

 

V horním patře je k dispozici rozsáhlá Městská knihovna.  K její virtuální návštěvě můžete použít webové stránky, které naleznete na této adrese: 

Knihovna v Brumově-Bylnici (webnode.cz)

 

Odloučené pracoviště:

Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán č. 113, PSČ 763 34