Obsah

Historie KD a kina

 

První léta existence kulturního domu jsou zaznamenána od roku 1950 pod názvem VPŘED, jehož činnost byla provozována v jídelně místního podniku MEZ Brumov.  V  té době sdružoval ryze zájmové kroužky a proto byla činnost tohoto zařízení hodně rozmanitá ( myslivci, zahrádkáři,  včelaři, chovatelé, ale také fotografové, filatelisté, šachisté, cyklisti apod. ).

V 60. a později v 70. létech se činnost vyznačovala ucelenější prací s dětmi a mládeží a hlavně kulturně společenská činnost. Zájmová činnost se specifikuje do oblasti hudby, divadla a filmu.

Počátky promítání filmů v našem městě se datují od roku 1926. V obci Brumov v budově tělovýchovné jednoty Sokol se uskutečnilo první veřejné filmové představení němého filmu " Zvoník u Matky Boží". V bylnické části města se filmy promítaly v tělocvičně dnešního Domu dětí.

V roce 1970 je dokončen a slavnostně otevřen nový kulturní stánek, kde jsou přemístěny veškeré kulturní aktivity ve městě - sdružená knihovna, kino, zájmová umělecká činnost a také tzv. vedleší činnost ( provoz bufetu s občerstvením při akcích a kině, propagační tiskárna a v neposlední řadě provoz autobusu a pořádání zájezdů. )  Ze zájmových aktivit vzpomeneme spolek divadelních ochotníků, filmaře, fotokroužek, Klub IX, Hi-fi kroužek, dechová hudba, mužský pěvecký sbor, popové a country skupiny. Tato bohatá činnost byla pro občany města i okolí provozována s malými obměnami do roku 1990. V roce 1993 vzniká Zájmové sdružení právnických osob, které zaniká odprodejem budovy městu Brumov-Bylnice v polovině roku 2001.