Obsah

 

 

Brumov-Bylnice zateplení kulturního domu

logo_OP_ZP

V září roku 2013 začaly stavební práce na objektu kulturního domu. Projekt „Brumov-Bylnice zateplení  kulturního domu“, byl úspěšný ve své 35. výzvě Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS).

Stavební úpravy na této budově spočívaly v zateplení obvodových stěn, výměně oken a zateplení střechy.

Z částky celkových způsobilých výdajů, které tvořily přes 3 400 000,- Kč, byla poskytnuta podpora ze Státního fondu životního ČR ve výši 5 % a 85 % z EU/Fondu soudržnosti. Zbylých 10 % uznatelných nákladů a také další výdaje, které nejsou ve vztahu k projektu způsobilé, hradí Město Brumov-Bylnice ze svého rozpočtu.

KD zateplení kulturního domu