Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice

Státní fond dopravní infrastruktury

Úsek od hranice katastru Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, k Mlýnské ulici, včetně dvou lávek přes Brumovku.

Celkové náklady stavebních prací: 20,897 mil. Kč.

Přijatý příspěvek ze SFDI: 15 495 482,40 Kč  

Realizace byla zahájena v dubnu 2018, stavební práce dokončeny k 30.11.2018.  Následně byla zahájena příprava kolaudačního řízení. Do provozu bude cyklostezka předaná po vydání kolaudačního rozhodnutí. 

Odbor investic a majetku města, 03/2019

 

 

BeVlaVa úsek VK - BB

 

Z průběhu prací (červen 2018):

práce na cyklostezce červen 2018

most u hranice katastru Valašské Klobouky a Brumov