Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán


 

Interreg V-A ČR-SR

"Na bicykli po stopách histórie"

Pod tímto názvem jsme na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ podali společně s Trenčianskym samosprávnym krajom (vedoucí partner projektu) koncem října 2016 žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Město je v tomto projektu hlavním přeshraničním partnerem (HCP). 

Rozpočet projektu:

Celkové schválené výdaje projektu:         5 109 782,00 EUR

Celkové výdaje vedoucího partnera:         2 538 892,06 EUR

Celkové výdaje HCP:                                 2 570 889,94 EUR

Spolufinancování ze zdrojů EU:                4 343 314,69 EUR (tj. 85% z celkového rozpočtu projektu)

Ze státního rozpočtu ČR:                          128 544,49 EUR (5% z rozpočtu projektu HCP)

Ze státního rozpočtu SR:                          253 889,20 EUR (10% z rozpočtu projektu VP)   

     

Informace o cyklotrase Nemšová - Trenčín najdete na stránkách vedoucího partnera:

http://www.cyklotrasytsk.sk/hlavna-stranka/cyklotrasy-tsk/cyklotrasa-nemsova-trencin.html?page_id=1548

 

Část projektu realizovaná Městem Brumov-Bylnice je úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence“, kde se dostaneme lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračujeme a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojíme na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex.

Realizace stavebních prací (HCP): 2019

Realizace stavebních prací (VP): 2019-2020

 

PROSÍME VEŘEJNOST, ABY RESPEKTOVALA, ŽE DO PODZIMU JE CYKLOSTEZKA STÁLE STAVENIŠTĚM!

BUĎTE MAXIMÁLNĚ OHLEDUPLNÍ K PRÁCI STAVEBNÍKŮ A POZOR NA MECHANISMY A STROJE, PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU.

 

Z průběhu realizace:

cyklostezka příprava na lávkucyklostezka lesní úsek

Průběh realizace:

10/2016 - vydáno územní rozhodnutí. 

07/2017 - žádost o dotaci byla doporučena ke schválení

08/2017 - 03/2018 - administrace projektu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

04/2018 - příprava výběru zhotovitele

06/2018 - 01/2019  výběr zhotovitele 

01/2019 - podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby

 

Odbor investic a majetku města, 07/2019