Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán


 

Interreg V-A ČR-SR

"Na bicykli po stopách histórie"

Pod tímto názvem jsme na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ podali společně s Trenčianskym samosprávnym krajom (vedoucí partner projektu) koncem října 2016 žádost o poskytnutí finančního příspěvku. 

 

Informace o cyklotrase Nemšová - Trenčín najdete na stránkách vedoucího partnera:

http://www.cyklotrasytsk.sk/hlavna-stranka/cyklotrasy-tsk/cyklotrasa-nemsova-trencin.html?page_id=1548

 

Část projektu realizovaná Městem Brumov-Bylnice je úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence“, kde se dostaneme lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračujeme a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojíme na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex.

Průběh realizace:

10/2016 - vydáno územní rozhodnutí. 

07/2017 - žádost o dotaci byla doporučena ke schválení

08/2017 - 03/2018 - administrace projektu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

04/2018 - příprava výběru zhotovitele

06/2018 - zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby (bližší informace na profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/pza_zakazka.phpic=00283819&id=3563 a  https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=00283819&id=3678

01/2019 - podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby

Realizace projektu: 2019. 

 

Odbor investic a majetku města, 04/2019