Obsah

publicita dPP

 

Obsahem tohoto projektu je doplnění digitálního povodňového plánu města Brumov-Bylnice a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.

Město Brumov-Bylnice má v současné době k dispozici povodňový plán, který je však potřeba doplnit a aktualizovat. Aktualizovaný plán bude zpracován v souladu s metodickým pokynem MŽP, rovněž digitální část povodňového plánu bude aktualizována.

V místní části Svatý Štěpán bude umístěno 13 kusů bezdrátových hlásičů se 28 kusy reproduktorů a v místní části Sidonie bude umístěno 17 kusů bezdrátových hlásičů se 38 kusy reproduktorů.

Celý systém bude splňovat požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění – nová verbální hlášení (č.j. MV-24666-1/PO-2008). Hlásiče s reproduktory budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení a sloupy nízkého napětí, které jsou v majetku E.ON Distribuce, a.s. a města Brumov-Bylnice.

Řídící pracoviště varovného systému bude umístěno pro místní část Svatý Štěpán v budově hasičské zbrojnice č.p. 110 a pro místní část Sidonie v budově č.p. 9.

 

Fáze rozpracovanosti projektu:

Bezdrátový rozhlas v místní části Sidonie je již vybudován. V současné době je projekt ve fázi před vybudováním bezdrátového rozhlasu v místní části Sidonie a probíhá příprava aktualizace digitálního povodňového plánu města.

Předpokládaný termín dokončení realizace: 30.06.2020