Obsah

Dotace na rozšíření varovacího systému

 

Poskytnutá účelová investiční dotace od Zlínského kraje ve výši 70.000,-Kč Zlínský kraj poskytl v dubnu 2012 účelovou investiční dotaci v celkové výši 70.000,-Kč, která byla určena na výdaje v roce 2012 na podporu varovných systémů spojených s výstavbou informačního, varovacího a vyrozumívacího systému města zařazeného v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje.

Z výše uvedené dotace byl rozšířen bezdrátový informační systém města o čtyři nové bezdrátové rozhlasové hnízda, které byly umístěny na území našeho města. Z toho dvě nové rozhlasové hnízda byly umístěny na katastru Brumova a dvě nové rozhlasové hnízda byly umístěny na katastru Bylnice. Účelová investiční dotace byla dle smlouvy vyžita a vyúčtování bude v termínu předáno Zlínskému kraji.

                                                         

                                                                  MěÚ Brumov-Bylnice, správní odbor