Obsah

Generel zeleně města Brumov-Bylnice

projekt ev. č.CZ.1.02/6.5.00/15.29550 (IS SFŽP: 15257236)

 

Účelem projektu je založení a revitalizace sídelní zeleně ve třech vybraných lokalitách na území města. Z původní projektové dokumentace, která řešila celkem 7 lokalit, byly pro realizaci vybrané tyto:

  • ulice Široká v k.ú. Bylnice 
  • parčík u mostu v k.ú. Svatý Štěpán
  • a odpočinková plocha nad obecním domem v k.ú. Sidonie

V rámci realizace tohoto projektu byly provedeny terénní úpravy, kácení, ošetření a výsadba nových dřevin a založení trávníku.

Fyzická realizace projektu probíhala v období září - listopad 2015.

Realizaci prováděla firma Václav Tománek (Zahradnické a kamenické práce), IČ: 63393158.

Akce byla realizovaná s podporou prostředků z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny). 

Celkové náklady projektu činily 598 tis. Kč. Uznatelné náklady ve výši 415 tis. Kč byly ze 75 % hrazeny dotací - částkou 290 689 Kč z ERDF (EU) a 20 763,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí.

OPŽP a ERDF