Obsah

Investiční dotace na hasiče

 

Zlínský kraj poskytl na konci června 2011 účelovou investiční dotaci v celkové výši 42.000,- Kč, která byla určena na pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím pro jednotku sboru dobrovolných hasičů našeho města zařazenou v integrovaném záchranném systému Zlínského kraje.

Z výše uvedené dotace bylo pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů města pořízeno nové kalové čerpadlo s příslušenstvím, které pomůže našim hasičům při živelných pohromách zachraňovat majetek občanů.