Obsah

Fáze rozpracovanosti projektu:

Realizační projekt obnovy doprovodní zeleně ve městě podél silnice I/57 byl dokončený a odevzdaný městu.

Předpokládaný termín realizace nových výsadeb: 2021 - 2022

Projekt vychází z koncepčního dokumentu Územní studie sídelní zeleně a na následnou realizaci obnovy zeleně bylo v červenci 2020 požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.