Obsah

Fáze rozpracovanosti projektu:

Jde o připravovaný realizační projekt obnovy doprovodní zeleně ve městě podél silnice I/57 před dokončením a konečným odevzdáním městu.

Předpokládaný termín realizace nových výsadeb: 2021 - 2022

Projekt vychází z koncepčního dokumentu Územní studie sídelní zeleně a na následnou realizaci obnovy zeleně bude nejpozději do 31.08.2020 požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.