Obsah

Opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM v Brumově-Bylnici

 

logo_OP_ZP

 

Projekt „Opatření ke snížení energetické náročnosti objektu DDM v Brumově-Bylnici“ je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Operačního programu Životního prostředí.


Předmětem podpory tohoto projektu je realizace úspor energie v objektu DDM v Brumově-Bylnici. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení stropu budovy a instalování kotle na peletky.Realizace: 2012