Obsah

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

9. 5. 2016

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky malé hodnoty "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" v Bylnici, na ul. Vlárská, parc. č. 1226/4 v k.ú. Bylnice:

sv. Jan Nepomucký, Vlárská

 

Zakázku realizovala MgA. Eva Machalová, akademická sochařka a restaurátorka.

Dne 6.10.2016 proběhlo protokolární předání a převzetí díla.

sv. Jan Nepomucký Bylnice, ul. Vlárská

publicita příspěvek MK na obnovu sochy