Obsah

Rozšíření separace odpadů

 

Banner_OPZP_Fond_soudrznosti

 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt, jehož cílem je rozšíření separace papíru, plastů a skla na území města Brumov-Bylnice, uspěl v 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Pro tento záměr uzavřelo Město Brumov-Bylnice v únoru 2011 kupní smlouvu na pořízení 112 ks kontejnerů o objemu 1,1 m3 s horním výklopem na komodity papír, plast a sklo, které již byly dodány a rozšířili stávající stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

 

Realizace záměru v roce 2011 přispěla k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, a to hned v několika bodech jeho závazné části:

  • zajistit tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst,
  • podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné,
  • další postupné snižování hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky.

 

Z celkových způsobilých výdajů ve výši necelého 1 milionu Kč byla poskytnuta podpora z Evropské unie Fondu soudržnosti ve výši 85 % a 5 % ze Státního fondu životního prostředí. Zbylých 10 % uznatelných výdajů hradilo Město Brumov-Bylnice ze svého rozpočtu.