Obsah

 

Sidonie - zateplení a výměna oken

logo_OP_ZP

V září roku 2013 začaly stavební práce na domu v Sidonii čp. 9, v blízkosti česko-slovenských hranic. Projekt „Sidonie – zateplení a výměna oken“, byl úspěšný ve své 35. výzvě Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS).

Předmětem podpory je realizace úspor energie na této budově. Projekt spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně oken, zateplení stropů a zateplení střechy.

Z částky celkových způsobilých výdajů, které tvořily přes 1 300 000,- Kč, byla poskytnuta podpora ze Státního fondu životního ČR ve výši 5 % a 85 % z EU/Fondu soudržnosti. Zbylých 10 % uznatelných nákladů a také další výdaje, které nejsou ve vztahu k projektu způsobilé, hradí Město Brumov-Bylnice ze svého rozpočtu.

  Sidonie