Obsah

Spoločne za bezpečnejší život v povodiach Bebravy a Vláry

Město Brumov-Bylnice (jako hlavní přeshraniční partner) ve spolupráci s obcí Krásná Ves (vedoucí partner projektu), obcí Šípkov (projektový partner 1) a obcí Slatinka nad Bebravou (projektový partner 2) získaly z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 prostředky na realizaci projektu „Společně za bezpečnější život v povodích Bebravy a Vláry“ (reg. č. 22420220052).

logo programu OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 -2013.

Prioritní osa: 2. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

Oblast podpory: 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

Celkové náklady projektu (všichni partneři): 308 360,00 EUR.

Finanční příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 262 106,00 EUR.

Realizace projektu probíhala v roce 2015. 


V roce 2016 jsme obdrželi na tento projekt finanční příspěvek v celkové výši 17 069,07 EUR (948,28 EUR, tj. 25 636,75 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ČR odpovídající 5% oprávněných výdajů projektu a 16 120,79 EUR, tj. 433 488,04 Kč - z prostředků EU, 85 % oprávněných výdajů).


Město Brumov-Bylnice v rámci tohoto projektu pořídilo vybavení a materiál pro SDH Svatý Štěpán - zásahové oblečení, rukavice, přilby; dále hadice, plničku pytlů, protipovodňové pytle, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu, nářadí, lana, požární motorovou stříkačku, radiostanice, ...

Významnou součástí projektu byla také praktická i teoretická školení na území jednotlivých partnerských obcí.