Obsah

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJsfDhfCOXrRvCaTIeDW3HYFJGVS7AqNYPrP-NA9P9bngGZ1N9ng

 

 

 

 

 

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA K HRADU BRUMOV

 

V říjnu 2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: „Turistická infrastruktura k hradu Brumov“, a to v prioritní ose: Cestovní ruch a v oblasti podpory: Veřejná infrastruktura a služby.

Stavební práce na projektu Turistická infrastruktura k hradu Brumov řeší tyto stavební objekty:

● SO 101 – stavební úpravy účelové komunikace – ta je součástí dopravní infrastruktury města Brumov-Bylnice a řeší příjezd k hradu Brumov

● SO 102 - parkoviště – před hradem je navrženo zpevnění 15 stávajících parkovacích míst

● SO 103 - přístupová stezka k hradu – slouží jako přístupová stezka k hradu pro pěší návštěvníky

● SO 400 - veřejné osvětlení - osvětluje trasu k hradu pro pěší návštěvníky

● SO 900 - odpočinková zóna - vydlážděné plochy se stoly a lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na jízdní kola, umožňuje turistům posezení a odpočinek před vstupem do hradních prostor

 ● SO 910 - navigační prostředky - navigační tabule jsou umístěny v okolí hradu a podél přístupových komunikací, tak aby došlo k vytvoření přehledného a uceleného systému značení, který umožní návštěvníkům hradu lepší orientaci v prostoru a bude je navigovat k této dominantě – zároveň je bude informovat o důležitých historických souvislostech spojených s existencí hradu.

Stavební úpravy nahradí současné prašné povrchy příjezdové účelové komunikace a přístupové stezky pro pěší a taktéž dojde ke zpevnění konstrukce vozovky parkovacích ploch před hradem.

 

Vybraným zhotovitelem stavebních prací  je firma STRABAG, a.s., Na Bělidle  198/21, 150 00 Praha 5.

Celkově tak projekt přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve městě i v celém regionu a zvýší tak atraktivitu hradu Brumov a dotčených turistických tras pro všechny kategorie návštěvníků.

 

Celková výše investice (investiční příprava, stavební práce, ...) byla 4,740 mil. Kč. Skutečně přijatá dotace v letech 2015-2016 byla celkem 3 242 310,94 Kč 

mobiliář a navigační prvky u vstupu do hradního areálu

osvětlení, mobiliář, navigační prvky

přístupový chodník k hradu

schodiště k hradu

přístupová komunikace