Obsah

Zateplení objektu čp. 146

banner OPZP

V rámci této akce bylo provedeno zateplení obvodových stěn, stropu a výplní otvorů (oken a dveří) objektu Brumov-Bylnice, Široká 146.

Projekt s názvem "Brumov-Bylnice - zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 146", akceptační číslo 14166683 (č. MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/13.19747) byl realizovaný v roce 2014 za podpory dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Celková přijatá dotace  v letech 2014 a 2015 činila 3 302 309,71 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů činila dotace FS a 5 % dotace z ropočtu Státního fondu životního prostředí).

Široká 146 po realizaci zateplení

Široká 146 léto 2016

 

Celkové náklady činily 4 155 650 Kč.