Obsah

Zateplení objektu, Sidonie - objekt občanské vybavenosti

(id. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001691)

EU

Cílem tohoto projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu Brumov-Bylnice, Sidonie čp. 44, snížení energetických ztrát, emisí a odstranění tepelných mostů v konstrukcích. 

V rámci tohoto projektu bude provedeno zateplení obvodového pláště, střechy a vyměna výplní otvorů. Tím dojde ke snížení spotřeby energie, emisí, provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a jejího vzhledu. 

Realizace samotných stavebních prací: červen až říjen 2017.

Před realizací: 

Sidonie 44 před realizací_jaro 2017

 

Sidonie pohled ze dvora

 

 

Realizace prací byla dokončena v řádném termínu a 13. 10. 2017 byla stavba předána.

Po realizaci (10/2017): 

Čelní pohled

Sidonie po realizaci 2017

Pohled ze dvora

Celkové náklady projektu (příprava, stavební práce, ...) činily celkem 1,78 mil. Kč. Dotace bude činit 601 tis. Kč.

Odbor investic a majetku města, 12/2017