Obsah

Aktuality - dřívější

SCHVÁLENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU

 

Komunitní plán sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku (dále jen KPSSP) byl schválen jednotlivými zastupitelstvy partnerů projektu - na zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice dne 10. 2. 2011 a na zasedání Zastupitelstva města Valašské Klobouky dne 16. 2. 2011.

 

Znění schváleného dokumentu za jednotlivé pracovní skupiny najdete zde:

 

KPSSP_OSaR
KPSSP_ZaS

 

V Brumově-Bylnici dne 23. 2. 2011

Radka Beňová, koordinátorka KPSSP

 

 

Zahájení konzultačního řízení k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku

 

15.11.2010 - Manažerský tým KPSSP na Brumovsku a Valašskokloboucku

Od 1. června 2010 města Brumov-Bylnice a Val. Klobouky společně realizují grantový projekt „Zavádění procesu Komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00012, který je finančně podporován z veřejných prostředků - z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Jedním z výstupů projektu je Komunitní plán, který je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb na Brumovsku a Valašskokloboucku. Jeho obsah odráží diskuze a rozhodnutí, ke kterým doposud dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip rozšíření triády, tedy zapojení zadavatele - měst Brumova-Bylnice a Valašské Klobouky, více než 40 účastníků pracovních skupin, uživatelů služeb a veřejnosti, což velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu.

V současné době  města Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky zahájily připomínkovací řízení k návrhu „Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku na období 2011-2013“. K navrženému dokumentu je možné se vyjádřit do 14.1.2011.

Návrh „Komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku na období 2011-2013“ společně s připomíkovacím formulářem naleznete v příloze.

Své připomínky zasílejte pouze na přiloženém formuláři a elektronicky na radkabenova.meu@brumov-bylnice.cz do 14.1.2011.

 

 

Návrh komunitního plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku na období 2011-2013

 

ZaS návrh KP k připomínkování veřejnosti
OSaR_k připomínkování veřejnosti
Proces konzultací KPP BB VK
Připomínkovací formulář

 

 

ZAVÁDĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU

 

Městu Brumov-Bylnice byla přidělena finanční podpora z veřejných prostředků - z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR na grantový projekt s názvem „ Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“, ve výši 1 727284,-- Kč, s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/45.00012. Termín realizace projektu od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.

Projektem chceme zavést proces komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku - zmapovat situaci a definovat celou šíři problémů a jejich ideální řešení pak strategicky naplánovat ve vytvářeném dokumentu za celou oblast regionu.

Proces bude zaváděn na území vysoce postiženém sociální exkluzí, s velkou geografickou vzdáleností do větších správních center, kde menší odlehlé regiony čelí velkým sociálním problémům a nemají bez podpory potenciál k řešení problémů v sociální oblasti.

 

Jak v pracovních skupinách, tak napříč celou organizační strukturou vzniknou nová partnerství, kde se subjekty budou snažit o zlepšení sociální situace svých obyvatel:

 

-         zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu nových příležitostí

-         zvýšení sociální prevence

-         posílení role uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb

 

Pro zavádění řízení procesu použijeme metodu strategického plánování „Balanced scorecard“ (dále jen BSC) jako podporu pro nastavení funkčního systému strategického plánování v procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče. Pro členy pracovních skupin, účastníky procesu komunitního plánování a úředníky měst a obcí budeme pořádat semináře zejména ve strategickém řízení dle metody BSC a také v podpůrných manažerských dovednostech.

Projekt bude ukončen Závěrečnou konferencí, která bude mít za cíl blíže seznámit odbornou veřejnost, občany a strategické partnery jako je např. Zlínský kraj a Ministerstvo práce  a sociální věcí ČR s výstupy z projektu a stavem sociálních a souvisejících služeb v místních podmínkách.

V rámci realizace projektu dojde též k výměně zkušeností a koordinaci procesu s okolními regiony, kterými jsou Slavičínsko, Hornolidečsko, Vizovicko a Vsetínsko.

 

Pozvánka:

Jelikož se jedná o komunitní proces, platí, že jednání pracovních skupin je veřejné, proto kdo by měl zájem mj. i na základě přečtení této zprávy, se podílet na rozvoji našeho města v sociální oblasti, může se jednání účastnit po nahlášení svého zájmu na tel. čísle 577 305 122 koordinátorce komunitního plánování Radce Beňové, která sdělí informaci o termínu dalšího jednání pracovní skupiny, o kterou projeví občan zájem.

 

Schází se 2 pracovní skupiny:

 

- Senioři a osoby se zdravotním postižením

- Ohrožené skupiny a Rodina