Obsah

Aktuality - konference

Dne 19. 4. 2012 proběhla v Kulturním domě v Brumově-Bylnici závěrečná konference k projektu „Zavádění procesu komunitního plánování soc. služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“.

Konference se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb a péče, organizací se sociálním záběrem, uživatelů sociálních služeb a starostů z jednotlivých obcí ORP Valašské Klobouky, kteří se zapojili do procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku.

Program konference tvořily příspěvky pozvaných hostů a členů realizačního týmu  komunitního plánování, zabývajících se rozvojem sociálních služeb a péče jak v regionu Valašské Klobouky, tak ve Zlínském kraji. 

 

 

Financování soc. služeb - Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady ZK
Plánování rozvoje soc. služeb z hlediska kraje - Mgr. Jana Chovancová, vedoucí odboru soc. věcí KÚ ZK
Přenos dobré praxe v sociálních službách, Mgr. Josef Zdražil
Kvalita procesů plánování soc. služeb v ČR, Michal Polesný - metodik KPSSP
Brumov-Bylnice -Valašské Klobouky závěrečná konference p Šusta
Komunitní plánování soc. služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku, Ing. Kozel a Bc. Beňová
Komunitní plánování v PS (OSaR) na Brumovsku a Valašskokloboucku, Mgr. Markéta Šobáňová
Komunitní plánování v PS (ZaS) na Brumovsku a Valašskokloboucku, Mgr. Helena Petroušková