Obsah

Osadní výbor Svatý Štěpán

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Zastupitelstvo města

Osadní výbory

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Miklasová Libuše
KDU-ČSL
předsedkyně výboru
Gropelová Veronika
-
člen
Berka Martin
-
člen
Nevrlka David
-
člen
Šenkeřík Libor
NEZÁVISLÍ
člen
Holba Jiří
-
člen
Kostka Josef
-
člen