Obsah

Zastupitelstvo města

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice

Hlavní adresa

H. Synkové 942
76331 Brumov-Bylnice

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice na období od 01.1.2024 do 30.6.2024.

14.02.2024

17.04.2024

19.06.2024

 

 

 

 

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Vaněk Jaroslav, JUDr.
BEZAP
starosta města 577 305 149
608 983 335
Ptáček David, Ing.
BEZAP
místostarosta města 577 305 148
720 831 231
Lišková Lenka, Ing.
BEZAP
člen zastupitelstva
Bařinka Stanislav, Ing.
BEZAP
člen zastupitelstva
Haraga Ivo
BEZAP
člen zastupitelstva
Holubová Peclová Vladimíra
BEZAP
člen zastupitelstva
Kachlík Alois
BEZAP
člen zastupitelstva
Kostková Jana
BEZAP
člen zastupitelstva
Strnad Ladislav
BEZAP
člen zastupitelstva
Trochta Tomáš
BEZAP
člen zastupitelstva
Macek Kamil
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Blanař Zdenek
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Naňák Tomáš, Mgr.
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Jedlička František
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Polách Tomáš
KDU-ČSL
člen zastupitelstva
Kovaříková Milena, Mgr.
Nezávislí
člen zastupitelstva
Siegl Jiří, MUDr.
Nezávislí
člen zastupitelstva 607 267 827
Vilímek Ladislav, Ing.
ODS
člen zastupitelstva
Švach Milan, MUDr.
ODS
člen zastupitelstva
Miklasová Pavla
Za zdravé město Brumov-Bylnice
člen zastupitelstva
Obadal Miroslav, Ing.
Za zdravé město Brumov-Bylnice
člen zastupitelstva 736 768 350 

Podřízené organizační složky

Zápisy ze zasedání výboru jsou neveřejné dokumenty a slouží pouze pro interní potřeby orgánů města a osob dle rozdělovníku.
Usnesení ze zasedání výboru budou po projednání na zasedání zastupitelstva města průběžně zveřejňována na webových stránkách města.