Obsah

Město Brumov-Bylnice

Otevírací doba městského úřadu:

 

Po       8:00 – 17:00 hod.

Út        8:00 – 15:00 hod.

St        8:00 – 17:00 hod.

Čt        8:00 – 15:00 hod.

Pá        8:00 – 13:00 hod.

 

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

 

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 17:00
úterý8:00 - 15:00
středa8:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 15:00
pátek8:00 - 13:00
IČ:
00283819
DIČ:
CZ00283819
Kód obce:
CZ0724585114

Hlavní adresa

H. Synkové 942
76331 Brumov-Bylnice

Kontaktní spojení

Telefon: 577305111
Datová schránka: rqcb3a2

Bankovní spojení

19-1407101369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Staženo: 781x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Staženo: 756x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 Staženo: 732x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 Staženo: 770x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 Staženo: 706x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 774x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 Staženo: 816x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Staženo: 779x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 Staženo: 734x | Datum vložení: 27.02.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 Staženo: 614x | Datum vložení: 16.03.2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1072x | Datum vložení: 29.02.2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 320x | Datum vložení: 23.02.2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 177x | Datum vložení: 14.03.2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 73x | Datum vložení: 20.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2002 Staženo: 868x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2003 Staženo: 877x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2004 Staženo: 1134x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2005 Staženo: 1004x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2006 Staženo: 892x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2007 Staženo: 924x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2008 Staženo: 1019x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2009 Staženo: 858x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2010 Staženo: 960x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2011 Staženo: 863x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2012 Staženo: 1018x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2013 Staženo: 1063x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2014 Staženo: 1003x | Datum vložení: 25.03.2014

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2015 Staženo: 728x | Datum vložení: 21.12.2015

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2016 Staženo: 731x | Datum vložení: 15.02.2016

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 485x | Datum vložení: 13.02.2017

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve Městě Brumov-Bylnice Staženo: 530x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za výlep plakátů Staženo: 517x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2013 Staženo: 509x | Datum vložení: 09.05.2013

Metodický pokyn 01/14 Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle 106/1999 Sb. Staženo: 495x | Datum vložení: 13.02.2014

Pravidla pro využívání městského rozhlasu Staženo: 540x | Datum vložení: 09.05.2013

Podřízené organizační složky

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.[url=http://]

Termíny zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice na II. pololetí 2019


19.9.2019
12.12.2019
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Městská policie Brumov-Bylnice zřízena v roce 2017obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 vydanou Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice.

Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“).

Městská policie Brumov-Bylnice svoji činnost provádí na území města Brumov-Bylnice, tzn. katastrální území Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Služebna městské policie se nachází v budově městského úřadu v přízemí dveře č. 111