Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice

Státní fond dopravní infrastruktury

Úsek od hranice katastru Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, k Mlýnské ulici, včetně dvou lávek přes Brumovku. Bylo vydáno územní rozhodnutí, je už vydané i stavební povolení (v 9/2016).

V roce 2017 byla podána žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příspěvek byl schválen, smlouva byla uzavřena v roce 2018. 

Celkové náklady stavebních prací: 20,897 mil. Kč, příspěvek ze SFDI bude podle smlouvy tvořit max. 85 % uznatelných nákladů (tzn. max. 15,227 mil. Kč).  

Smlouva se zhotovitelem stavebních prací je podepsaná. Realizace byla zahájena v dubnu 2018. Dokončena dle smlouvy do 30.11.2018. 

 

BeVlaVa úsek VK - BB

 

Z průběhu prací (červen 2018):

práce na cyklostezce červen 2018

most u hranice katastru Valašské Klobouky a BrumovOdbor investic a majetku města, 12/2018