Obsah

Na bicykli po stopách histórie

Pod tímto názvem jsme na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ podali společně s Trenčianskym samosprávnym krajom (vedoucí partner projektu) koncem října 2016 žádost o poskytnutí finančního příspěvku.

 

Logo Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

 

Město Brumov-Bylnice v rámci tohoto projektu realizuje úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence“, kde se dostaneme lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračujeme a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojíme na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex.

Informace o cyklotrase Nemšová - Trenčín, která je v rámci projektu realizovaná vedoucím partnerem najdete na stránkách Trenčianskeho samosprávneho kraja:

http://www.cyklotrasytsk.sk/hlavna-stranka/cyklotrasy-tsk/cyklotrasa-nemsova-trencin.html?page_id=1548

Administrace projektu probíhá od 10/2016 (podání žádosti o NFP). 

Výběr zhotovitele se opakoval, 1. kolo VŘ bylo zrušeno. 2. kolo probíhá od konce srpna, na konci září je lhůta pro podání nabídek.

 

Odbor investic a majetku města, 09/2018