Obsah

Parkoviště Rozkvět II

Jednou z akcí ze schváleného rozpočtu  města na rok 2018 je i realizace dalších parkovacích míst v sídlišti Rozkvět. 

Stavebními úpravami vznkne 13 nových parkovacích míst u garáží.

situace - parkoviště Rozkvět II

 

Předání staveniště realizační firmě proběhne 16. 4. 2018. 

Odbor investic a majetku města, 04/2018