Obsah

Mám permanentní vstupenku ještě od ZŠ Brumov-Bylnice a nestihl jsem ji plně vybrat. Jak to bude?


Město Brumov-Bylnice vstupenky zakoupené v době, kdy plavecký bazén byl pod správou

ZŠ Brumov-Bylnice uzná a umožní držitelům vstupenek jejich plné využití.

 

Když jsou teď různá omezení, která brání ve využití permanentní vstupenky, je stanovena doba, do kdy je možnost vstupenku uplatnit? Bude Město Brumov-Bylnice permanentní vstupenky prodávat i na další období?

Ano, bude stanovena doba. S ohledem na vývoj situace a přijatá opatření Vládou ČR nebo Krajskou hygienickou stanicí, je možnost uplatnit permanentku od základní školy nejpozději do 30. 6. 2021
Město Brumov-Bylnice bude prodávat permanentní vstupenky.

 

Jak to bude s provozem bazénu a jeho otvírací dobou?

Záměrem je rozšířit provozní dobu pro veřejnost a přitom zachovat stav, aby bazén taktéž plnil úkol plavecké učebny při ZŠ Brumov-Bylnice a zároveň byly v provozu kroužky při DDM a Školním klubu. V měsíci říjnu poběží otvírací doba ve zkušebním provozu, která bude korespondovat s tím, jak to bylo v předcházejícím období.
Všechno bude upřesněno a zveřejněno na webových stránkách města nejpozději ve čtvrtek
8. října 2020. V tuto chvíli však musíme zohlednit případná přijatá opatření Vládou ČR, popř. KHS s ohledem na vývoj situace kolem Covid-19.

 

Bude možnost navštěvovat bazén i ráno?


Ano, budou vyčleněny dny, kdy bude možnost návštěvy plaveckého bazénu v ranních hodinách, než začne vyučovací doba v rámci plaveckého výcviku ZŠ Brumov-Bylnice.

 

Lze navštěvovat pouze saunu, aniž bych měl zájem o plavání?

Sauna bude v provozu v době, kdy bude bazén otevřen pro veřejnost. Návštěvník si zaplatí jednorázové vstupné a může využít saunu i bazén. Je na jeho zvážení, jakou taktiku pro svůj pobyt v bazénu zvolí.

 

Když si budu chtít pronajmout bazén pro sebe, bude mi to umožněno?

Ano, tato možnost tu je. Ceník na to pamatuje. K pronájmu bazénu si lze taktéž pronajmout za příplatek i saunu. Pronájem však bude možný pouze v době, kdy nebude bazén otevřený pro veřejnost.

 

Slyšel jsem, že se na bazén už nebude chodit přes ZŠ Brumov-Bylnice. Je to pravda?


Ano, je to pravda. Pro veřejnost je vybudovaný nový vstup od parkoviště u sportovní haly.