Obsah

Důležitá data

 

14.6.1964
Sloučení obcí Brumova a Bylnice v obec Brumov-Bylnice. 
1.1.1965
Význam obce zvýrazněn přiznáním statutu MĚSTSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU. 
15.7.1976
K MĚSTU BRUMOV-BYLNICE připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie a město má okolo 6000 obyvatel 
1.1.1993
Rozdělení České a Slovenské federativní republiky, vznik česko-slovenské hranice na katastru města a zřízení hraničního přechodu. 
25.7.1997
V 10.00 hodin byla v Sidonii oficiálně předána část území Slovenské republiky pod územní svrchovanost České republiky, čímž byl ukončen schvalovací proces změn průběhu společné státní hranice mezi ČR a SR. 

 

 

Použitá literatura

 

1. HOSÁK, L. Historický místopis země moravskoslezské. Praha. 1938.
2. Vlastivěda Moravská – Zlínsko , vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1995.
3. ZEMEK, M. Brumov. In ZEMEK, M. Historický místopis Valašskokloboucka 1848-1960. Olomouc, 1974, s. 54.