Obsah

Pamětihodnosti

 

 • zřícenina královského hradu ze 13. století,
 • radnice,
 • kostel sv. Václava ze 14. století,
 • pivovar (poprvé zmíněn v r. 1574),
 • kaple sv. Anny z 19. století,
 • Židovský hřbitov,
 • zachovalé příklady domů lidové architektury jižního Valašska,
 • sochy sv. Floriána, sv. Gottharda, sv. Jana Nepomuckého,
 • sousoší Nejsvětější Trojice,
 • kašna na náměstí,
 • kaplička v místní části Svatý Štěpán,
 • sklářská kolonie a pec v místní části Sidonie,

 

Území historického jádra města a dělnická kolonie byly prohlášeny v roce 1995 Ministerstvem kultury ČR za památkové zóny. V témže roce bylo vymezeno památkové ochranné pásmo významných nemovitých kulturních památek v místní části Sidonie, a to řetězový typ osídlení původní sklářské kolonie se společnými pecemi na pečení chleba.