Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Zápisy

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 74x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 65x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 90x | Datum vložení: 10.07.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 156x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 437x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 137x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 41x | Datum vložení: 20.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 368x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 336x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 225x | Datum vložení: 19.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 48x | Datum vložení: 07.02.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtová provizoria 2019 Staženo: 158x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 25x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočtové provizorium 2018 Staženo: 249x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 271x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 147x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 82x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 10/2019 Staženo: 21x | Datum vložení: 15.01.2020

Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 265x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 137x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 95x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 249x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 156x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 72x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 271x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 143x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 62x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 270x | Datum vložení: 23.11.2017

Rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 145x | Datum vložení: 25.10.2018

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 53x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 253x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 142x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 46x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2017 Staženo: 224x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 137x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 35x | Datum vložení: 17.10.2019

Rozpočtové opatření 8/2018 Staženo: 132x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 29x | Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 29x | Datum vložení: 19.12.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 Staženo: 123x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 DDM Staženo: 89x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 FIN Staženo: 94x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 MŠ Staženo: 88x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 rozvaha Staženo: 82x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 SM Staženo: 99x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 VZZ Staženo: 80x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 ZŠ Staženo: 87x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 71x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 192x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 74x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 180x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 178x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 78x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 175x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 79x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 71x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 72x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 283x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 78x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 411x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 390x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 311x | Datum vložení: 27.06.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 200x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 81x | Datum vložení: 25.06.2019