Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 9x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 8x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 9x | Datum vložení: 10.07.2019

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 77x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 341x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 64x | Datum vložení: 19.02.2019

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 112x | Datum vložení: 30.01.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 291x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 231x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 116x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočtová provizoria 2019 Staženo: 92x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtové provizorium 2018 Staženo: 183x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 202x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 78x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 27x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 190x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 80x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 34x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 184x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 91x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 12x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 214x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 88x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 0x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 208x | Datum vložení: 23.11.2017

Rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 81x | Datum vložení: 25.10.2018

Rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 187x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 76x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 7/2017 Staženo: 167x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 74x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 8/2018 Staženo: 69x | Datum vložení: 07.01.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 Staženo: 39x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 DDM Staženo: 36x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 FIN Staženo: 34x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 MŠ Staženo: 24x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 rozvaha Staženo: 22x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 SM Staženo: 33x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 VZZ Staženo: 29x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 ZŠ Staženo: 29x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 12x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 118x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 13x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 116x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 108x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 13x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 108x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 15x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 15x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 16x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 143x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 12x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 316x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 292x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 246x | Datum vložení: 27.06.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 122x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 12x | Datum vložení: 25.06.2019