Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Ostatní

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 165x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 136x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 167x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2019 Staženo: 4x | Datum vložení: 12.02.2021

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2020 Staženo: 4x | Datum vložení: 12.02.2021

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 235x | Datum vložení: 30.01.2019

Návrh Střednědobého výhledu 2022-2024 Staženo: 22x | Datum vložení: 27.01.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 524x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 255x | Datum vložení: 19.02.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Brumov-Bylnice 2022-2024 Staženo: 3x | Datum vložení: 12.02.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 124x | Datum vložení: 20.01.2020

Návrh Rozpočtu města Brumov-Bylnice na rok 2021 Staženo: 50x | Datum vložení: 25.01.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 439x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 399x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 325x | Datum vložení: 19.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 148x | Datum vložení: 07.02.2020

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2021 Staženo: 9x | Datum vložení: 12.02.2021

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 77x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočtová provizoria 2021 Staženo: 43x | Datum vložení: 13.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 154x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 148x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 137x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 127x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 121x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 107x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 93x | Datum vložení: 17.10.2019

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 91x | Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 93x | Datum vložení: 19.12.2019

Rozpočtové opatření 10/2019 Staženo: 92x | Datum vložení: 15.01.2020

Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 60x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 66x | Datum vložení: 08.06.2020

Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 50x | Datum vložení: 29.06.2020

Rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 37x | Datum vložení: 28.08.2020

Rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 33x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 27x | Datum vložení: 13.11.2020

Rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 22x | Datum vložení: 13.11.2020

Rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 23x | Datum vložení: 17.12.2020

Rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 15x | Datum vložení: 18.12.2020

Rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 17x | Datum vložení: 04.01.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 Staženo: 90x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - zpráva Staženo: 62x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz FIN Staženo: 65x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz rozvaha Staženo: 60x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz VZZ Staženo: 61x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz příloha Staženo: 62x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy DDM Staženo: 62x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy MŚ Staženo: 59x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy Služby města Staženo: 70x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy ZŠ Staženo: 71x | Datum vložení: 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 525x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 510x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 394x | Datum vložení: 27.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 394x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 267x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 256x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 277x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 242x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 252x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 163x | Datum vložení: 25.06.2019

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 130x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 146x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 130x | Datum vložení: 25.06.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 156x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 144x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 139x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 131x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2019 Staženo: 53x | Datum vložení: 29.06.2020