Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Zápisy

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 31x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 28x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 37x | Datum vložení: 10.07.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 105x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 379x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 140x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 327x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 266x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 148x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtová provizoria 2019 Staženo: 120x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtové provizorium 2018 Staženo: 210x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 229x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 104x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 45x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 212x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 103x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 51x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 211x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 113x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 32x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 237x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 109x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 20x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 227x | Datum vložení: 23.11.2017

Rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 104x | Datum vložení: 25.10.2018

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 7x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 215x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 102x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 7/2017 Staženo: 187x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 97x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 8/2018 Staženo: 96x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 Staženo: 57x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 DDM Staženo: 57x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 FIN Staženo: 50x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 MŠ Staženo: 43x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 rozvaha Staženo: 41x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 SM Staženo: 59x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 VZZ Staženo: 50x | Datum vložení: 03.06.2019

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2018 ZŠ Staženo: 50x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 36x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 149x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 40x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 143x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 138x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 39x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 134x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 41x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 36x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 38x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 173x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 31x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 353x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 335x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 277x | Datum vložení: 27.06.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 149x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 29x | Datum vložení: 25.06.2019