Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Zápisy

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 125x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 118x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 142x | Datum vložení: 10.07.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 213x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 502x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 234x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 97x | Datum vložení: 20.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 421x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 386x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 293x | Datum vložení: 19.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 126x | Datum vložení: 07.02.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtová provizoria 2019 Staženo: 207x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 65x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočtové provizorium 2018 Staženo: 299x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 131x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 43x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočtové opatření 10/2019 Staženo: 73x | Datum vložení: 15.01.2020

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 135x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 48x | Datum vložení: 08.06.2020

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 122x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 32x | Datum vložení: 29.06.2020

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 110x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 20x | Datum vložení: 28.08.2020

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 104x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 14x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 92x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 4x | Datum vložení: 13.11.2020

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 77x | Datum vložení: 17.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 4x | Datum vložení: 13.11.2020

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 76x | Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 78x | Datum vložení: 19.12.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 Staženo: 52x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz FIN Staženo: 44x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz příloha Staženo: 45x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz rozvaha Staženo: 42x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz VZZ Staženo: 43x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy DDM Staženo: 45x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy MŚ Staženo: 43x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy Služby města Staženo: 46x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy ZŠ Staženo: 48x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - zpráva Staženo: 44x | Datum vložení: 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 113x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 241x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 118x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 234x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 235x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 127x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 226x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 126x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 123x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 114x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 364x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 137x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 496x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 475x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 365x | Datum vložení: 27.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2019 Staženo: 34x | Datum vložení: 29.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 252x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 142x | Datum vložení: 25.06.2019