Obsah

Odbor správní

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Správní odbor zajišťuje v rámci městského úřadu v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matričního správního úřadu a evidence obyvatel,  odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, krizového řízení, požární ochrany města, silničního správního úřadu a vodoprávního úřadu. V rámci pověřeného městského úřadu vykonává odbor výkon státní správy pro obce Brumov-Bylnice, Štítná nad vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota na úseku vydávání rybářských lístků, zabezpečení voleb  a přestupkové agendy .

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Kolínková Zuzana, Ing.vedoucí správního odboru577 305 113
Randýsek Rostislav, Ing.přestupky, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, správa místního rozhlasu, požární ochrana, krizové řízení577 305 119
Froněk MiroslavŽP - odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky, ochrana ovzduší577 305 114
Vilímek Milan, RNDr.správa počítačové sítě a ICT577 305 144
Konečná Marie, Mgr. sociální pracovník577 305 120
Schnarr Hana, Mgr.sekretariát, podatelna577 305 111
Lysáková Gabriela, Mgr.matrika a evidence obyvatel577 305 116
Machalová Romanaúklid radnice