Obsah

Přestupky

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Důležitou oblastí činnosti odboru je vedení agendy komise k projednávání přestupků, která byla jmenovaná starostou města a rozhoduje v přestupkovém řízení:

Odbor vykonává jménem MěÚ Brumov-Bylnice jako pověřeného úřadu pro obce Štítná n/Vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnici, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota státní správu, která byla na obce přenesena z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to přestupky:

  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  • na úseku všeobecné vnitřní správy
  • ostatní proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě
  • proti veřejnému pořádku
  • proti občanskému soužití
  • proti majetku