Obsah

Vnitřní správa

 

  • návrh a kontrola čerpání rozpočtu odboru v kapitole vnitro, odpady, ochrana krajiny, požární ochrana,
  • podatelna MěÚ e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
  • spisová a skartační služba
  • sekretariát vedení města včetně tel. ústředny a pošty úřadu
  • materiální a technické zabezpečení rady a zastupitelstva města
  • materiální a technické zabezpečení senátních, parlamentních krajských i komunálních voleb.
  • správa informačního systému města včetně evidence a vyvěšování dokumentů na úředních deskách města
  • evidence ztrát a nálezů
  • údržba a úklid úřadu