Obsah

Přestupky

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Důležitou oblastí činnosti odboru je vedení přestupkové agendy.

Odbor vykonává jménem MěÚ Brumov-Bylnice jako pověřeného úřadu pro obce Štítná n/Vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnici, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota státní správu, která byla na obce přenesena zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a to přestupky:

  • proti pořádku v územní samosprávě,
  • proti veřejnému pořádku,
  • proti občanskému soužití,
  • proti majetku.
  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

 

Tuto agendu organizačně a administrativně zajišťuje Ing. Rostislav Randýsek, II. patro, dveře č, 309.