Obsah

Krizové řízení

Ve spolupráci s vedením města zajišťuje plnění úkolů dle § 21, §21 a § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění a to v rozsahu obecního úřadu. To je zajišťování provedení stanovených krizových opatření ve správním obvodu města Brumov-Bylnice. Organizace přípravy správním obvodu města na krizové situace. Spolupráce s územními správními úřady, právnickými a fyzickými osobami ve správním obvodu města.  V době krizového stavu je to zabezpečení varování a informování osob na území obce, zabezpečení evakuace osob na území obce a organizace nouzového přežití obyvatelstva. Vede Krizovou kartu města Brumov-Bylnice, včetně její aktualizace.

Navrhuje a zabezpečuje z rozpočtu města materiální a finanční potřeby k zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

 

 

Tuto agendu zajišťuje Ing. Rostislav Randýsek, II. patro, dveře č. 309.