Obsah

 

Postup k podání stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu

 

Každý občan má právo stěžovat si na postup správního orgánu Městského úřadu v Brumově-Bylnici či na nevhodné chování pracovníka úřadu.

 

Způsob podání stížnosti:

 • ústně – tajemníkovi, starostovi, vedoucímu pracovníkovi správního odboru či jinému pracovníkovi MěÚ; při ústním podání bude zpracován písemný záznam stížnosti, který bude následně zkontrolován a podepsán tím, kdo stížnost podává,
 • písemně

a) elektronicky – na email: radnice@brumov-bylnice.cz nebo na email konkrétního pracovníka dle seznamu kontaktů uveřejněného na webových stránkách obce,

b) poštou – na adresu: Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice.

 

Do stížnosti uveďte:

 • své jméno a příjmení, kontakt,
 • předmět stížnosti – na co si stěžujete,
 • jakým způsobem si přejete být informováni o vyřízení stížnosti (poštou, elektronicky).

 

Stížnost je možné podat i anonymně, avšak v takovém případě není možné podat zpětnou vazbu a informovat o vyřízení stížnosti.

 

Vyřizování stížností:

 • oprávněnou osobou k vyřizování stížností v agendě sociálně-právní ochrany na MěÚ Brumov-Bylnice je tajemník úřadu Ing. Kamil Sedlačík
 • stížnost nikdy nevyřizuje ten, kdo je předmětem stížnosti
 • stížnost bude vyřízena do 60 dnů ode dne jejího přijetí
 • podle výsledku vyřízení stížnosti přistoupí úřad k nápravě
 • o vyřízení stížnosti bude jedinec informován takovým způsobem, který si zvolil při podání stížnosti
 • anonymní podání jsou řešena pouze v případě, jsou-li adresná, konkrétní a z obsahu je patrné, čeho se týkají

               

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřízena, můžete se obrátit na Krajský úřad Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, email: podatelna@kr-zlinsky.cz.