Obsah

Vodní hospodářství

  • Vykonává činnosti na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění a to v rozsahu obecního úřadu.
  • Dle vodního zákona a jeho prováděcích předpisů zpracovává návrh povodňového plánu Města Brumov-Bylnice, včetně jeho aktualizace. Řeší hlásnou a hlídkovou službu. Provádí protipovodňové prohlídky a ve spolupráci s vedením města řeší protipovodňová opatření Města Brumov-Bylnice.

 

Tuto agendu zajišťuje Ing. Rostislav Randýsek, II. patro, dveře č. 309.