Obsah

Vodní hospodářství

  • Vykonává činnosti na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění a to v rozsahu obecního úřadu

 

Tuto agendu zajišťuje pan Miroslav Froněk, I. patro, dveře č. 233.