Obsah

Město Brumov-Bylnice

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:3012:00 - 17:00
úterý7:00 - 11:3012:00 - 14:30
středa7:00 - 11:3012:00 - 17:00
čtvrtek7:00 - 11:3012:00 - 14:30
pátek7:00 - 11:3012:00 - 14:30
IČ:
00283819
DIČ:
CZ00283819
Kód obce:
CZ0724585114

Hlavní adresa

H. Synkové 942
76331 Brumov-Bylnice

Kontaktní spojení

Telefon: 577305111
Datová schránka: rqcb3a2

Bankovní spojení

19-1407101369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Výroční zprávy

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Staženo: 707x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Staženo: 686x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 Staženo: 658x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 Staženo: 696x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 Staženo: 639x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 697x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 Staženo: 743x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 Staženo: 715x | Datum vložení: 03.01.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 Staženo: 668x | Datum vložení: 27.02.2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 Staženo: 550x | Datum vložení: 16.03.2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1003x | Datum vložení: 29.02.2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 257x | Datum vložení: 23.02.2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 104x | Datum vložení: 14.03.2018

Rozpočty

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2002 Staženo: 803x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2003 Staženo: 794x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2004 Staženo: 1039x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2005 Staženo: 929x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2006 Staženo: 821x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2007 Staženo: 833x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2008 Staženo: 930x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2009 Staženo: 788x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2010 Staženo: 880x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2011 Staženo: 795x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2012 Staženo: 933x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2013 Staženo: 988x | Datum vložení: 09.05.2013

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2014 Staženo: 920x | Datum vložení: 25.03.2014

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2015 Staženo: 633x | Datum vložení: 21.12.2015

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2016 Staženo: 641x | Datum vložení: 15.02.2016

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 405x | Datum vložení: 13.02.2017

Ostatní

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve Městě Brumov-Bylnice Staženo: 470x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za výlep plakátů Staženo: 466x | Datum vložení: 09.05.2013

Ceník za využívání sloupů veřejného osvětlení případně staveb či pozemků v majetku Města Brumov-Bylnice k umístění reklamních zařízení platný pro rok 2013 Staženo: 457x | Datum vložení: 09.05.2013

Metodický pokyn 01/14 Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle 106/1999 Sb. Staženo: 439x | Datum vložení: 13.02.2014

Pravidla pro využívání městského rozhlasu Staženo: 481x | Datum vložení: 09.05.2013

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 152x | Datum vložení: 19.02.2018

Podřízené organizační složky

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva města jsou voleni na období 4 let. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.[url=http://]
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Městská policie Brumov-Bylnice zřízena v roce 2017obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 vydanou Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice.

Činnost městské policie se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“).

Městská policie Brumov-Bylnice svoji činnost provádí na území města Brumov-Bylnice, tzn. katastrální území Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie.
Služebna městské policie se nachází v budově městského úřadu v přízemí dveře č. 111