Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

 

Zápisy

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 104x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 91x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 119x | Datum vložení: 10.07.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh Střednědobého výhledu 2020 - 2022 Staženo: 184x | Datum vložení: 30.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 477x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 199x | Datum vložení: 19.02.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 68x | Datum vložení: 20.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 393x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 360x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 267x | Datum vložení: 19.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 92x | Datum vložení: 07.02.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtová provizoria 2019 Staženo: 183x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 46x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočtové provizorium 2018 Staženo: 276x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 321x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 183x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 108x | Datum vložení: 03.06.2019

Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 23x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočtové opatření 10/2019 Staženo: 49x | Datum vložení: 15.01.2020

Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 289x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 162x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 117x | Datum vložení: 27.06.2019

Rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 28x | Datum vložení: 08.06.2020

Rozpočtové opatření 3/2017 Staženo: 285x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 185x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 96x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 11x | Datum vložení: 29.06.2020

Rozpočtové opatření 4/2017 Staženo: 296x | Datum vložení: 20.10.2017

Rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 169x | Datum vložení: 01.10.2018

Rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 87x | Datum vložení: 17.07.2019

Rozpočtové opatření 5/2017 Staženo: 301x | Datum vložení: 23.11.2017

Rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 173x | Datum vložení: 25.10.2018

Rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 77x | Datum vložení: 12.09.2019

Rozpočtové opatření 6/2017 Staženo: 281x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 166x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 6/2019 Staženo: 68x | Datum vložení: 02.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2017 Staženo: 257x | Datum vložení: 15.12.2017

Rozpočtové opatření 7/2018 Staženo: 162x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 7/2019 Staženo: 60x | Datum vložení: 17.10.2019

Rozpočtové opatření 8/2018 Staženo: 156x | Datum vložení: 07.01.2019

Rozpočtové opatření 8/2019 Staženo: 55x | Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočtové opatření 9/2019 Staženo: 55x | Datum vložení: 19.12.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 Staženo: 26x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz FIN Staženo: 22x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz příloha Staženo: 24x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz rozvaha Staženo: 20x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkaz VZZ Staženo: 18x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy DDM Staženo: 22x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy MŚ Staženo: 21x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy Služby města Staženo: 22x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - výkazy ZŠ Staženo: 20x | Datum vložení: 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2019 - zpráva Staženo: 23x | Datum vložení: 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 90x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 217x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 95x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 210x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 205x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 101x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 199x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 104x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 101x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 94x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 316x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 112x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 449x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 417x | Datum vložení:

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 339x | Datum vložení: 27.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2019 Staženo: 11x | Datum vložení: 29.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 229x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 122x | Datum vložení: 25.06.2019